Dzień Odblasków - "Dzień Odblasków 2017" - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

"Dzień Odblasków 2017"

Dzień Odblasków

Data publikacji 17.03.2017

W ramach ogólnopolskiego „Dnia Odblasków” policjanci z aleksandrowskiej komendy w dniu 01.02.2017 rok rozdawali elementy odblaskowe niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Akcja miała na celu poinformowanie o zagrożeniach płynących z poruszania się bez odblasków w terenie niezabudowanym i uwrażliwienie na noszenie takich elementów.

Akcja ma na celu zachęcenie jak największej liczby niechronionych uczestników ruchu drogowego do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym .

Dzisiaj od wczesnych godzin rannych podczas służby, policjanci przekonywali pieszych do noszenia odblasków, wręczając im równocześnie opaski odblaskowe. Policjanci pamiętają również o kierowcach. W dniu dzisiejszym każdy kontrolowany kierujący samochodem otrzyma zawieszki zapachowe propagujące bezpieczeństwo pieszych.

Nie trzeba chyba przekonywać, że pieszy jako uczestnik ruchu pozbawiony jest ochrony w postaci poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa, czy kasku. W momencie zderzenia z pojazdem nie chroni go, tak jak w przypadku kierującego nadwozie samochodu. Ochronę pieszego, zarówno dziecka, jak i osoby starszej, stanowi więc jedynie odblask. Daje on szansę kierowcy na zauważenie pieszego i podjęcie odpowiedniej reakcji.

Warto dodać, że piesi poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, zobligowani są do noszenia odblasków umieszczonych w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat w wysokości do 500 złotych.