Spotkania w szkołach - Spotkania z najmłodszymi - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Spotkania z najmłodszymi

Spotkania w szkołach

Spotkania w szkołach to jeden z elementów działań profilaktycznych prowadzonych przez policjantów z Aleksandrowa. Z uczniami od 13 roku życia mundurowi rozmawiają głównie o odpowiedzialności za popełnione czyny przestępcze oraz współczesnych zagrożeniach cywilizacyjnych i skutkach niewłaściwych zachowań. Z tymi młodszymi rozmawiają o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Każdego roku mundurowi z Aleksandrowa od września rozpoczynają działania „Bezpieczna Droga do Szkoły”. W rejony szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kierowani są policjanci, czuwający nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do domu. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na sposób przewożenia dzieci w samochodach przez ich opiekunów. Wyciągają również surowe konsekwencje wobec pieszych i kierowców nie przestrzegających przepisów i stwarzających zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Rozpoczynają się również pogadanki. Najmłodszym wyjaśniają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i tłumaczą jak dzieci powinny zachowywać się zarówno w szkole wobec rówieśników i nauczycieli, jak również poza szkołą.

Co roku pierwszoklasiści otrzymują w prezencie kamizelki i elementy odblaskowe.

W trakcie roku szkolnego te działania są kontynuowane. Policjanci zajmujący się profilaktyką odwiedzają gimnazjalistów i dzieci z podstawówki. Z tymi starszymi rozmawiają o konsekwencjach  za popełnione czyny karalne oraz współczesnych zagrożeniach cywilizacyjnych.

Publikacja: Marta Białkowska – Błachowicz