Bezpiecznie przez przejazd kolejowy - Wiadomości - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Wiadomości

Bezpiecznie przez przejazd kolejowy

Data publikacji 01.02.2019

Dzisiaj (01.02.19) aleksandrowscy policjanci ruchu drogowego w ramach działań pn. „Bezpieczny przejazd kolejowy” sprawdzają zachowanie kierujących oraz pieszych na przejazdach kolejowych. Celem akcji jest przede wszystkim podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego, jakie zagrożenia niesie za sobą nieprawidłowe zachowanie podczas przejeżdżania lub przechodzenia przez przejazd kolejowy.

Wypadki na przejazdach kolejowych charakteryzują się tragicznymi skutkami. Częstą przyczyną tych zdarzeń jest niestosowanie się kierujących i pieszych do przepisów drogowych. Dlatego zaplanowane działania mają na celu uświadomienie uczestników ruchu drogowego na temat zagrożeń związanych z nieprawidłowym zachowaniem w rejonach przejazdów kolejowych.  Policjanci przypominają uczestnikom ruchu, że nie stosując się do przepisów drogowych popełniają wykroczenie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

-  objeżdżania opuszczonych zapór, wjeżdżania na przejazd, gdy opuszczanie zapór zostało już rozpoczęte,

- wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,

- wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

- omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

Warto pamiętać, że stosowanie się do przepisów i zdrowy rozsądek to kwestia życia lub śmierci.

 p.o.

Oficer Prasowy

Komenda Powiatowa Policji

w Aleksandrowie Kujawskim

st. sierż. Magdalena Jóźwiak

tel. 695 880 466

Publikacja: Marta Białkowska – Błachowicz