Dzielnicowi spotkali się z młodzieżą - Wiadomości - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Wiadomości

Dzielnicowi spotkali się z młodzieżą

Data publikacji 04.10.2018

Dzisiaj (04.10.) dzielnicowi odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Funkcjonariusze na spotkaniu poruszyli wiele ważnych tematów dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich. Młodzież dowiedziała się o konsekwencjach prawnych negatywnych zachowań, przybliżone zostały im także środki wychowawcze stosowane przez sąd rodzinny i nieletnich. Prowadzona pogadanka była doskonałą okazją, aby uświadomić młodym ludziom, jak nie wpaść w konflikt z prawem.

Podczas spotkania policjanci omawiali tematy dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich. Omówiony został katalog najczęściej popełnianych przez młodych ludzi czynów karalnych. Ponadto przybliżono im środki wychowawcze, jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich. Policjanci wyjaśnili uczniom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji i jej przejawów oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już, jako dorosły.

Spotkanie to było również okazją, aby omówić zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Policjanci pokazali uczniom korzyści oraz zagrożenia płynące z korzystania z „sieci”. Przestrzegali również młodych ludzi przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów karalnych za pomocą środków przekazu.

 

Publikacja: Marta Białkowska – Błachowicz