Wiadomości

"Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego" w powiecie aleksandrowskim

Data publikacji 25.05.2018

Wczoraj (24.05.) aleksandrowscy policjanci przeprowadzili działania pn. „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”. Głównym celem działań było zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. W trosce o ich bezpieczeństwo, funkcjonariusze obdarowywali pieszych elementami odblaskowymi.

Policjanci z Aleksandrowa przeprowadzili działania pn. „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”. Mundurowych można było spotkać zarówno w mieście, jak i poza terenem zabudowanym. Akcja miała na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. Szczególną uwagę w tym dniu policjanci zwracali na zachowanie właściwych relacji między kierującym, a pieszym oraz jak poruszają się piesi na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników.

W trakcie tych działań policjanci obdarowywali pieszych elementami odblaskowymi.

 

Publikacja: Marta Białkowska – Błachowicz