Działania "Pasy" w powiecie aleksandrowskim - Wiadomości - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Wiadomości

Działania "Pasy" w powiecie aleksandrowskim

Data publikacji 07.05.2018

W miniony piątek (04.05.) na drogach powiatu aleksandrowskiego prowadzona była akcja PASY. Miała ona na celu ograniczenie skutków wypadków drogowych, które wynikają z niezapinania pasów bezpieczeństwa oraz nieużywania urządzeń służących do przewozu najmłodszych pasażerów.

Obowiązek zapinania pasów jest nagminnie łamany przez kierujących oraz pasażerów, którzy nie zdają sobie sprawy, że zapięte pasy bezpieczeństwa mogą często uchronić przed poważnym urazem, utratą zdrowia, a nawet śmiercią w wypadku drogowym. Policjanci w ciągu dnia skontrolowali maksymalną ilość samochodów głównie pod kątem wywiązywania się z obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierujących oraz pasażerów. Kontrole drogowe obejmowały również aspekt bezpieczeństwa przewozu dzieci, w szczególności prawidłowego użycia fotelików dla dzieci.

Policjanci w trakcie trwania działań nałożyli 32 mandaty karne, wobec kierujących niestosujących się do zapinania pasów i przewożących dzieci w nieprawidłowy sposób.

Przypominamy!

Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości 100 złotych oraz 2 punktami karnymi.

Przewożenie dziecka w sposób niezgodny z przepisami to mandat w wysokości 150 złotych i 6 punktów karnych.

Publikacja: Marta Białkowska – Błachowicz