Plebiscyt "Przyjazny Dzielnicowy" - Wiadomości - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Wiadomości

Plebiscyt "Przyjazny Dzielnicowy"

Data publikacji 19.03.2018

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania policjantów do Plebiscytu o tytuł "Przyjaznego dzielnicowego 2018". Od 15 marca do 01 lipca 2018 roku każdy mieszkaniec naszego powiatu, instytucja lub organizacja może listownie lub pocztą elektroniczną przesyłać wypełnioną kartę i w ten sposób wyróżnić funkcjonariusza z terenu powiatu aleksandrowskiego.

Celem Plebiscytu jest przede wszystkim wyróżnienie dzielnicowych, którzy w ocenie społecznej wykazują się szczególnym zaangażowaniem i profesjonalizmem zawodowym, co skutkowało lub przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa lub rozwiązania problemu lokalnej społeczności. Plebiscyt ma również wesprzeć wyróżniających się dzielnicowych i zwiększać ich motywację do podejmowania kolejnych działań na rzecz społeczeństwa. Będzie to również szczególne wyróżnienie dla policjantów, których cechuje rzetelność, bezstronność i profesjonalizm w rozwiązywaniu ludzkich problemów, a także otwartość, komunikatywność i wrażliwość w trakcie wyjaśniania zaistniałych konfliktów oraz sporów.

 

 

Dzielnicowych można zgłaszać:

-drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl

-listownie na adres: Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

-imię i nazwisko dzielnicowego,

-jednostka, w której służy zgłaszany dzielnicowy ( nazwa i miejscowość),

-imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości weryfikowania zgłoszenie,

-opis zdarzenia, problemu, działalności dzielnicowego na rzecz zgłaszającego lub społeczności lokalnej.

 

Zgłoszenia do konkursu będzie można przesyłać od 15 marca 2018 roku do 1 lipca 2018 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 lipca 2018 na stronie internetowej organizatora.

 

Zachęcamy do zgłaszania dzielnicowych z terenu powiatu aleksandrowskiego.

 

Publikacja: Marta Białkowska – Błachowicz