Ćwiczenia "Egida-17" w powiecie aleksandrowskim - Wiadomości - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Wiadomości

Ćwiczenia "Egida-17" w powiecie aleksandrowskim

W niedzielę (17 września b.r.) aleksandrowska policja prowadziła ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA -17”. W ramach ćwiczeń zaplanowane zostało specjalne szkolenie dla osób, które otrzymały przydział z wojskowej komendy uzupełnień do jednostki policji. Celem ćwiczenia było m.in. sprawdzenie stopnia osiągnięcia gotowości do działania jednostki Policji przewidzianej do militaryzacji.

Ćwiczenia Egida-17 rozpoczęły się wczoraj (17.09.) o godzinie 6.00. Do naszej jednostki o wyznaczonych godzinach stawiały się osoby, którym zostały nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień. Działania miały na celu sprawdzenie realizacji działań  w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także podnoszenie wiedzy merytorycznej, kompetencji i praktycznego doświadczenia.

Ćwiczenia trwały do wieczora. „Rezerwiści” zostali przeszkoleni m.in. z obowiązków służbowych i zadań planowanych do wykonywania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Elementem szkolenia była także pierwsza pomoc przedmedyczna, techniki samoobrony i działanie policji oraz służb ratunkowych na miejscu zdarzenia drogowego.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Andrzej Kłos podziękował „rezerwistom” za udział w ćwiczeniach i wręczył każdemu uczestnikowi certyfikat ich ukończenia.

Publikacja: Marta Białkowska – Błachowicz