Wiadomości

Od początku września rozpoczyna sie akcja "Bezpieczna droga do szkoły"

Data publikacji 31.08.2017

Wraz z początkiem września rozpoczną się działania "Bezpieczna droga do szkoły". Aleksandrowscy funkcjonariusze będą patrolowali tereny przyszkolne oraz miejsca gromadzenia się dzieci i młodzieży, a w szkołach przeprowadzą spotkania z najmłodszymi na temat bezpiecznego zachowania w domu i w szkole.

Od początku września w rejony szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych będą kierowani  policjanci, którzy czuwać będą nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do domu. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na sposób przewożenia dzieci w samochodach przez ich opiekunów. Będą wyciągali również surowe konsekwencje wobec pieszych i kierowców nie przestrzegających przepisów i stwarzających zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci we wrześniu odwiedzą wszystkie szkoły na terenie powiatu. Najmłodszym wyjaśnią zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i wytłumaczą jak dzieci powinny zachowywać się zarówno w szkole wobec rówieśników i nauczycieli, jak również poza szkołą.

Publikacja: Marta Białkowska – Błachowicz