Półkoloniści odwiedzili policjantów - Wiadomości - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Wiadomości

Półkoloniści odwiedzili policjantów

Data publikacji 05.02.2020

W ramach wolnego czasu w okresie ferii zimowych, wczoraj aleksandrowskich policjantów odwiedziły dzieci, które spędzają swoje ferie na zajęciach w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W trakcie wizyty dzieci zapoznały się z codzienną pracą funkcjonariuszy, obowiązkami służbowymi na poszczególnych stanowiskach i policyjnym wyposażeniem. Uczestnicy spotkania poszerzyli również swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, a zwłaszcza w okresie zimy.

Policjantów z Aleksandrowa odwiedziły dzieci spędzające ferie zimowe na zajęciach zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Uczestnicy wycieczki mieli  okazję poznać ważną rolę oficera dyżurnego  jednostki , przypomnieć sobie numery alarmowe i zapoznać się z policyjnym sprzętem.

Spotkanie było okazją do przypomnienia zasad prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach. W trakcie spotkania policjantka szczególną uwagę zwróciła na bezpieczeństwo w miejscach zabaw podczas zimowego wypoczynku oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Publikacja: Marta Białkowska – Błachowicz
  • półkoloniści w trakcie wizyty w komendzie