KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP w Aleksandrowie Kujawskim

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Data publikacji 18.09.2015

 

KIEROWNICTWO

 

 
 
  Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim
 
 
mł. insp. Andrzej Kłos
 
Nadzoruje pracę I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim oraz
bezpośrednio nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresie komórek:
-Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w    Aleksandrowie Kujawskim
-Referat Ogólny
-Jednoosobowe Stanowisko ds. Informacyjno- Prasowych
-Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
-Jednoosobowe Stanowisko ds. Informacji Niejawnych
 
 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kujawskim

 

                                                   

 

 
mł. insp.  Piotr Jędrzejewski

 

 Nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresie komórek:
- Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim
-  Komisariat Policji w Ciechocinku.